Телевизионно творчество и филмография
на Любомир Стойков

Самостоятелни теми в предаването за мода "Блясък" по Българската национална телевизия

Самостоятелни филми

Самостоятелни теми в предаването за мода "От игла до конец" с Любомир Стойков по Нова телевизия

Книги