Самостоятелни филми

"Феноменът Пиер Карден" - филм-портрет, изл. на 16.11.1994 година, Канал 1 на Българската национална телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Лилия Вучкова, асистент-режисьори Ирина Хетрова и Христофор Велев, режисьор-оператор Владимир Венков - 45 минути

"Оливие Лапидюс" - филм-портрет, изл. на 6.05.1995 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператори Иво Нешев и Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Людмил Леков, режисьор Виктор Георгиев
- 36 минути

"Пако Рабан" - филм-портрет (първа серия), изл. на 1.04.1995 тодина в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Любомир Стоянов, асистент-режисьор Людмил Леков, режисьор Виктор Георгиев
- 37 минути

"Пако Рабан" - филм-портрет (втора серия), изл.на 8.04.1995 тодина в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Любомир Стоянов, асистент-режисьор Людмил Леков, режисьор Виктор Георгиев - 28 минути

"Даниел Трибуяр" ("Леонар") - филм-портрет, изл. 22.04.1995 тодина в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператори Иво Нешев и Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Людмил Леков, режисьор Виктор Георгиев - 36 минути

"Даниел Ещер" - филм-портрет, изл. на 20.05.1995 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператори Иво Нешев и Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Людмил Леков, режисьор Виктор Георгиев - 36 минути

"Кензо" - филм-портрет, изл. на 3.07.1995 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператори Иво Нешев и Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Людмил Леков, режисьор Виктор Георгиев
- 29 минути

"Пиер Карден" - филм-портрет, изл.на 16.09.1995 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Румен Ковачев

"Лойд Клайн" - филм-портрет (първа серия) - изл. на 19.01.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Аглая Морчева
- 28 минути

"Лойд Клайн" - филм-портрет (втора серия) - изл. на 26.01.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Аглая Морчева
- 32 минути

"Ив Сен Лоран" - филм-портрет - изл. на 9.02.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Аглая Морчева - 32 минути

"Кармен Карвен" - филм-портрет - изл. на 23.02.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Аглая Морчева - 30 минути

"Емануел Унгаро" - филм-портрет, изл. на 3.05.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски - 27 минути

"Кристиан Лакроа" - филм-портрет, изл. на 15.03.1996 година в предава-нето "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 30 минути

"Ханае Мори" - филм-портрет, изл. на 17.05.1996 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Данаилова, оператор Светослав Мечкуевски - 28 минути

"Юбер дьо Живанши" - филм-портрет, изл. на 26.04.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 28 минути

"Джанфранко Фере" - филм-портрет, изл. на 14.06.1996 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски
- 28 минути

"Оливие Лапидюс" - филм-портрет, изл. на 20.09.1996 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски
- 28 минути

"Нино Черути" - филм-портрет, изл.на 18.10.1996 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператори Иво Нешев и Светослав Мечкуевски
- 25 минути

"Аликзандър Маккуин" - филм-портрет, изл. на 1.11.1996 година. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски
- 24 минути

"Джон Галиано" - филм-портрет, изл. на 24.01.1997 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 28 минути

"Соня Рикел" - филм-портрет, изл. на 7.02.1997 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски

"Джоу-Кейсли Хейфърд" - филм-портрет, изл. на 21.02.1997 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 27 минути

"Жан-Шарл дьо Кастелбажак" - филм-портрет, изл. през юни 1997 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски
- 30 минути

"Тиери Мюглер" - филм-портрет, изл. на 16.09.1996 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 28 минути

"Исей Мияке" - филм-портрет, изл. на 31.10.1997 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 25 минути

"Вивиън Уестууд" - филм-портрет, изл. на 28.11.1997 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 26 минути

"Мичико Кошино" - филм-портрет, изл. на 9.01.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 27 минути

"Томаш Старжевски" - филм-портрет, изл. на 20.02.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски - 24 минути

"Мария Недкова" - (първа серия) - филм-портрет, изл.на 27.03.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Любомир Стойков - 25 минути

"Мария Недкова" - (втора серия) - филм-портрет, изл. на 3.04.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Любомир Стойков - 26 минути

"Жана Жекова" - филм-портрет, изл. на 17.07.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Любомир Стойков - 28 минути

"Пиер Карден спорт" - изл.на 25.09.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, продуцент Любомир Стойков - 28 минути

"Натали Генова" - филм-портрет, изл. на 27.11.1998 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Любомир Стойков - 26 минути

"Запрян Маринов" І част - филм-портрет, изл. на 26.06.1999 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Любомир Стойков
- 24 минути

"Запрян Маринов" ІІ част - филм-портрет, изл. на 3.07.1999 година в предаването "От игла до конец" по Нова телевизия. Автор и водещ Любомир Стойков, редактор Красимира Стоянова, оператор Светослав Мечкуевски, асистент-режисьор Снежа Хинкова, режисьор Любомир Стойков
- 27 минути