Тарифа за публикуване на рекламни банери в
личната Интернет страница на Любомир Стойков

Място / Рубрика
Максимален брой

Време

Цена за един банер в лв.

Допълнителна цена за разположение на
Банер 3 в текстова страница в лв.

Банер 1
400 х 30
pixels
До 15 КB

Банер 2
150 x 30
pixels
До 12 КB

Банер 3
400 x 40
pixels
До 15 КB

Банер 4
100 x 25
pixels
До 10 КB

Начало

Среда

Край

Главно меню
(банер 4)
Макс. 2 бр.

1 месец

-

-

-

70

-

-

-

3 месеца

-

-

-

180

-

-

-

12 месеца

-

-

-

700

-

-

-

Рубрика “Въведение”
(банер 1, 2)
Макс. по 1 бр.

1 месец

50

45

-

-

-

-

-

3 месеца

110

100

-

-

-

-

-

12 месеца

500

450

-

-

-

-

-

Рубрика “Въведение”
(банер 3)

Макс. 3 бр.

1 месец

-

-

25

-

+ 5

+ 1

+ 3

3 месеца

-

-

55

-

+ 12

+ 2

+ 7

12 месеца

-

-

250

-

+ 50

+ 10

+ 27

Други рубрики
(банер 1, 2)
Макс по 8 бр.

1 месец

40

35

-

-

-

-

-

3 месеца

90

90

-

-

-

-

-

12 месеца

400

350

-

-

-

-

-

Други рубрики
(банер 3)
Неогр. бр.

1 месец

-

-

15

-

+ 5

+ 1

+ 3

3 месеца

-

-

35

-

+ 12

+ 2

+ 7

12 месеца

-

-

150

-

+ 50

+ 10

+ 27

Забележка: В тарифата не се включва евентуален hyper-link към Интернет страница или електронна поща, посочена от рекламодателя. Тази услуга не се заплаща.


Примерен макет на разположението на банерите в страниците.